Царевица
НОВИАЛИС ФАО 300


Характеристики

Маса и качество на макс

  • Средно ранен двулинеен хибрид за силаж и биомаса
  • Вегетационен период: 100 - 106 дни
  • Високи растения: 320 - 360 cm
  • Разположение на кочана: 100 - 120 cm
  • Тип зърно: смесен
  • Брой редове в кочан: 16 - 18
  • Брой зърна в ред: 38 - 40
  • Маса на 1000 семена: 295 - 300 g
  • Посевна норма: 8 500 - 10 500 реколтирани растения/декар
Отличен начален старт.
Мощни, здрави и високи растения, с много листа, големи и 100% озърнени кочани.
Много добре изразен "stay green" ефект, осигуряващ широк прозорец за прибиране на реколтата. 
Много добра сухоустойчивост.
Максимален енергиен добив от единица площ.
Висок коефициент на смилаемост.
Висок добив на сухо вещество, с отлични хранителни качества на силажа. 

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Съдържание на скорбяла
Добив на зърно
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Вид на хибрида
Тип хибрид
Средно ранен двулинеен хибрид с основно предназначение за силаж и биомаса

Срокове на развитие
Начално развитие

Добив и качество
Добив на зърно
Съдържание на скорбяла

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Препоръчителна гъстота на сеитба:
Поливни условия
7000 – 8500 реколтирани растения/дка – при производство на силаж и за биогаз

Правна информация / Декларация за поверителност