Слънчоглед
СУРИМИ CL


Характеристики

Максимум добив

  • Средно късен хибрид
  • Вегетационен период: 112-116 дни
  • Средно високи растения: 165-170 cm
  • Диаметър на питата: 22-24 cm
  • Положение на питата: наклонена
  • Съдържание на масло: 47-50%
  • Маса на 1000 семена: 55-59 g
  • Много добра устойчивост на полягане
  • Добра сухоустойчивост
  • Посевна норма: 6000 - 6200 реколтирани растения/декар
Много добро развитие след поникване.
Здрави, добре облистени растения.
Ранен цъфтеж, отлично опрашване и 100% озърняване на питата.
Стабилни и високи добиви.
 

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Морфология:
Височина на растенията
Едрина на питата
Големина на листата

Срокове на развитие:
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Структура на добива:
Брой семена в питата
Абсолютна маса

Качествени показатели:
Маслено съдържание

Стопански качества:
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на мана
Устойчивост на фомопсис
Устойчивост на склеротиния
Препоръчителна гъстота на сеитба
6000-6200 реколтирани растения/дк

Правна информация / Декларация за поверителност