Слънчоглед
ДРАЙВЪР CL


Характеристики

Успешният хибрид!

  • Средно късен хибрид
  • Вегетационен период: 108-112 дни
  • Ниски растения: 150-160 cm
  • Диаметър на питата: 22-24 cm
  • Положение на питата: наклонена
  • Съдържание на масло: 48-51%
  • Маса на 1000 семена: 54-57 g
  • Отлична устойчивост на полягане
  • Много добра сухоустойчивост
Бърз начален старт.
Здрави растения, формиращи хомогенен посев.
Ранен цъфтеж, отлично озърнена пита.
Изключително подходящ и за екстензивни условия на отглеждане.
Адаптивен към всички почвено климатични условия.
Много висок потенциал за добив на зърно и масло при различни условия на отглеждане.

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Морфология:
Височина на растенията
Едрина на питата
Големина на листата

Срокове на развитие:
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Структура на добива:
Брой семена в питата
Абсолютна маса

Качествени показатели:
Маслено съдържание
Съдържание на олеинова к-на

Стопански качества:
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на мана
Устойчивост на фомопсис
Устойчивост на склеротиния
Препоръчителна гъстота на сеитба
6000-6300 реколтирани растения/дк

Правна информация / Декларация за поверителност