Ръж
ИНСПЕКТОР


Характеристики

  • Средно ранен сорт.
  • Много добра устойчивост на полягане и на неблагоприятни абиотични фактори през зимата.
  • Стабилен сорт с много висок фитосанитарен профил, подходящ за отглеждане на слабопродуктивни почви.
  • Отличен добивен потенциал.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Развитие на растението
Зрелост

Сорт
Устойчивост на полягане

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Фенофази
Изкласяване
Зрелост

Структура на добива
Класове / кв.м
Маса на 1000 семена
Брой зърна / клас
Височина на растението
Устойчивост на полягане

Стабилност на добива
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на кафява ръжда

Сеитбена норма
280 - 320 кълняеми семена на кв.м в зависимост

Правна информация / Декларация за поверителност