Тритикале

Дългогодишният пазарен лидер Modus бе изместен от по-модерни, по-интензивни видове с отличен добив и устойчивост на полягане. Modus, SU Agendus.

Бобовите растения

Десетилетия в непрекъснато развитие на разнообразието от бакла и грах с отлични възможни комбинации по отношение на добив и технологична пригодност (полу афила тип грах, видове боб). Важни сортове: Birte, Schirokko, Ракета, Fuego.

Тревни смески

В допълнение към обикновените сортове фуражни треви, в момента се разработват нови тревни смески, които са по-продуктивни и с много и различни приложения (Tetrasil).

Пивоварен Ечемик

Европейски значими сортове пролетен пивоварен ечемик с голямо значение за увеличаването на приходите (Salome, Marthe).

Междинни култури

Все по-голямо място в последните години заемат селекцията и разпространението на междинните култури, които спомагат за намаляването на нематодите в почвата, включително и био фумигацията. От 2012 г. насам много успешно се развива марката Viterra, под чието име са обединени зелени култури, необходими за включване в специфични сеитбообръщения.

Пшеница

Непрекъснато създаване на нови, високo добивни сортове пшеница с подобрена устойчивост. Първите сортове пшеница, с официално потвърдена по-висока ефективност на използване на азота, първият сорт алтернативна пшеница, първият германски хибрид пшеница, лидерът на европейския пазар - сорт Мулан, с отлични хлебопекарни качества ("допълнителните 20,000 хлебчета"). Важни сортове: Ares, Astron, Kraka, Orestis, Batis, Borenos, Thasos, Hybnos 1, Tommi, Mulan, Genius, Tobak, Elixer.

Ръж

След налагането на първия хибрид ръж в Германия, продължава непрекъснатото развитие на сортове и хибриди с уникални характеристики, включително добив, хлебопекарни качества, отличен фитосанитарен профил и устойчивост на полягане. Важни сортове: Rapid, Askari, SU Mephisto, Matador, Protector, Dukato.

Царевица

Нарастващото производство на царевица в Германия доведе и до необходимостта от адаптирането на културата към климатичните условия на Централна Европа, а това, от своя страна и до непрекъснато наличие на цялостна програма от хибриди с различна зрелост и предназначение. Работим по различни програми за управление на качеството ("ProMais", "KNV"), предлагаме хибриди с високо съдържание на скорбяла и такива, фуражни хибриди, използвани в различните сектори на животновъдството, за производството на биогаз. Важни сортове: Anjou 21, Тау, Pirat, Attribut, Goldoli, Subito, Susann.

Овес

Най-голямата европейска гама от овес: жълт, бял, черен с различна ранозрялост. Най-голямото предимство е отличното качество на зърното и сламата, както и стабилността на добива. Важни сортове: Erbraf, Aragon, Ivory.

Ечемик

Развитието и отглеждането на двуредов зимен ечемик е от значение за цяла Европа ("Igri"). Селектираме високодобивни многоредови сортове с отлична устойчивост и резистентност на жълта мозайка и вджуджаване, които притежават най – добрата възможна комбинация от устойчивост на икономически важните болести и отлична доходност. Важни сортове: Igri, Mammut, Grete, Carola, Souleyka, SU Ellen