Изследователска станция Мосбърг

Изследователската станция в Мосбърг е създадена през 1992 г. Чрез нея SAATEN-UNION създаде показна витрина на своите разновидностите,както и я определи като важно място тестване за своите селекционери.

SAATEN-UNION BIOTEC GmbH

Модерната селекция на растенията, се основава на научно-техническия прогрес. Пренасянето на резултатите от научните изследвания в практическата селекция на растенията е специалността на SAATEN-UNION BIOTEC GmbH.