Открит ден на РАПУЛ БЪЛГАРИЯ високодобивните сортове на SAATEN UNION 2019 г.

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ представи на Открит ден в с. Странско обл. Димитровград сортове и хибриди житни култури - пшеница, ечемик и тритикале. Интервю с Николай Чирлов - Регионален Представител на Рапул България за качествата на селекцията на SAATEN UNION - 2019 г.


Top