Хайбиза

Средно ранен безосилест хибрид пшеница с висок и сигурен добив.Притежава висока зимоустойчивост и резистентност на основните икономически важни болести по пшеницата.Развива отлично коренова система.Предлага по-дълъг период на фотосинтеза и наливане на зърното , следователно и по-дълъг срок на запазване на зелени листа.Има отлична братимост с 12-14 продуктивни братя.Висока абсолютна маса.Изключително подходящ за леки,излужени, слабопродуктивни, засолени,преовлажнени, песъкливи почви , с високи или ниски стойност на pH , както и при неблагоприятни климатични условия.


Top