Царевица
ЕЛДАКАР ФАО 420


Характеристики

Хибридът на победителите

  • Средно късен двулинеен хибрид за зърно
  • Вегетационен период: 128 - 135 дни
  • Средно високи растения: 260 - 265 cm
  • Разположение на кочана: 105 - 110 cm
  • Тип зърно: конски зъб
  • Брой редове в кочан: 16 - 18
  • Брой зърна в ред: 40 - 42
  • Маса на 1000 семена: 330 - 340 g
  • Посевна норма зърно: 6 200 реколтирани растения/декар
Мощни и здрави растения.
Отличен начален старт.
Толерантен на ниски пролетни температури, може да се засява при температура на почвата 6°С.
Цъфти рано и избягва високите температури по време на опрашване.
100% озърняване на кочана.
Отличен потенциал за добив.
Изключително бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Височина на растенията
Добив на зърно
Едрина на зърното
Устойчивост на полягане
Устойчивост на фузариум

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Срокове на развитие
Начално развитие
Цъфтеж
Зрялост

Срокове на развитие
Брой редове в кочана
Брой зърна на ред
Височина на растенията
Височина на залагане на кочана
Staygreen - ефект
Отдаване на влага

Добив и качество
Добив на зърно
Едрина на зърното

Стопански качества
Устойчивост на ниски темп. напролет
Устойчивост на полягане
Толерантност на суша и горещина
Устойчивост на главня
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на Helminthosporium turc.

Правна информация / Декларация за поверителност