Зимен ечемик
СУ ЕЛЕН


Характеристики

  • Най-високодобивният сорт ечемик в България за последните 3 години!
Описание:
  • Ранен сорт.
  • Висока устойчивост на полягане.
  • Ранно пролетно развитие с ранно изкласяване и цъфтеж.
  • Продължително наливане на зърното.
  • Висок добив и в засушливи райони.
Компоненти на добива:
  • Дължина на класа: 9-10 см
  • Брой звърна в клас: 48-50
  • Брой класове/ кв.м.: 780-820

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добиве потенциал
Добив на зърно

Сорт
Устойчивост на полягане

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
За фураж

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Сеитбена норма
380-400 кълняеми семена/кв.м.

Правна информация / Декларация за поверителност