Зимна пшеница
ГЕНИУС Е


Характеристики

Средно късен безосилест сорт.Високи компенсационни възможности на структурните елементи за добив.Сортът е с отлични хлебопекарни качества, съчетани с висок фитосанитарен профил.Високо съдържание на протеин 13-15%.Изключителен добив на мокър глутен 32-34%.Високо хектолитрово тегло:82-85кг.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на фузариум

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на кафява ръжда
Устойчивост на септориоза

Сеитбена норма
450 кълняеми семена на кв. м.

Правна информация / Декларация за поверителност