Зимна пшеница
ЖОКЕР


Характеристики

Добивен,качествен и устойчив на болести

Средно късен безосилест сорт с висока продуктивна братимост и добивен потенциал.Сорт с изключително висока толерантност на болести(фузариум,септория,кафява ръжда и особено на брашнеста мана)Подходящ за интензивно производство с рекордни добиви.Бързо налива зърното със значителен восъчен налеп - подходящ за засушливи райони.Стабилни хлебопекарни качества - мокър глутен , вариращ от 28% до 32%.С високо съдържание на протеин - над 12,5%.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане

Фитосанитарен профил
Устойчивост на фузариум

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на полягане
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на фузариум
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на кафява ръжда
Устойчивост на септориоза

Сеитбена норма
480-500 кълняеми семена на кв. м.

Правна информация / Декларация за поверителност