Зимна пшеница
ПИТОН (осилест сорт)


Характеристики

• Ранен, осилест сорт.
• Ниски растения, изключително устойчиви на полягане.
• Висока продуктивна братимост.
• Изключително висок добивен потенциал при различни екологични условия.
• Толерантен на засушаване.
• Отличен фитосанитарен профил.

Фотосанитарен профил
---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо 

 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Добив на зърно

Сорт
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добиве потенциал:
Добив на зърно

Качествени показатели:
Хлебопекарни качества

Стабилност на добива:
Зимоустойчивост
Толерантност на суша

Срок на узряване
Сеитбена норма
450-500 кълняеми семена на кв/м

Правна информация / Декларация за поверителност