Тритикале
ТУЛУС


Характеристики

Сорт подходящ за производство на зърно или за биомаса

Средно ранен сравнително висок сорт с изразена устойчивост на полягане.Висок продуктивен и качествен потенциал , както за зърно , така и на зелена биомаса.С много добра зимоустойчивост. 

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Фенофази
Изкласяване
Зрелост

Структура на добива
Класове / кв.м
Маса на 1000 семена
Брой зърна / клас
Съдържание на суров протеин
Потенциално приложение
Предназначен за дестилация, производство на скорбяла и силаж / биомаса
Височина на растението
Устойчивост на полягане

Стабилност на добива
Зимоустойчивост
Толерантност на суша
Устойчивост на брашнеста мана
Устойчивост на жължа ръжда
Устойчивост на септориоза
Устойчивост на кафява ръжда

Сеитбена норма
350 кълняеми семена на кв. м

Правна информация / Декларация за поверителност