Овес
СКОРПИОН


Характеристики

Бърз растеж и мощна братимост

Овесът е важна зърнено-житна култура с голямо стопанско значение. Зърното е едро, с висока хранителна стойност и представлява интерес за хранително-вкусовата промишленост. Съдържанието на хранителни влакнини е високо, поради което е основен елемент при съставянето на хранителна дажба за коне. Сравнен с останалите зимни житни култури развива по-мощна и дълбоко проникваща коренова система с голяма усвояваща способност.Зърното на овеса се налива по-късно, отколкото на есенните житни култури.Това съвпада обикновено през вегетацията, с период на по-високи дневни температури и ниска атмосферна влажност.Тази биологична особеност трябва да се има предвид при определяне срока на сеитба - при първа възможност.
СКОРПИОН се доказа в България като най-добрия сорт овес през последните  години с високи добиви и изключително качествено зърно.Той е средно ранен сорт с висока устойчивост на полягане.Бързо развитие след поникване.Зърното му е средно голямо до голямо съсъ светло бежов цвят.С много добра сухоустойчивост.
 
Технология:
 Дълбочина на засяване -На почви с по-тежък механичен състав – 4 cm, а на по-леки - 6 cm.
 Срок на сеитба - В зависимост от метеорологичните условия: в края на зимата, начало на пролетта – при първа възможност.
 Торене - Фосфорни и калиеви торове с основната обработка, подхранване с азот.
 Срок за прибиране - При достигане на физиологична зрялост на връхните семена

ВАЖНО: Овесът не понася дълбока сеитба. Внасянето на азот е предсеитбено.

Профил


 Профил
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = малка/ранно/ниски, ++++ = голяма/късно/високо

Добивен потенциал
Добив на зърно
Едрина на зърното

Качествени показатели
Качество на зърното
Хектолитрово тегло
Височина на растенията
Устойчивост на полягане
Резистентност на болести

Сеитбена норма
300-400 кълняеми семена /кв.м

Правна информация / Декларация за поверителност